Tablice

Zmienne, które dotychczas poznałaś, zawierały tylko jeden element - string, liczbę, czy wartość logiczną. Czasami jednak musimy skorzystać z całej listy danych. Do ich przechowywania służą nam tablice.

let tablica = ["pomarancza", 34, true, "mandolina", 45 [67, 56, "czerwony"]];

Tablicę tworzymy zapisując dane pomiędzy kwadratowymi nawiasami i oddzielając te elementy od siebie przecinkami. W tablicy możemy przechowywać różne typy danych: stringi, liczby, zmienne typu logicznego, a nawet inne listy.

Stwórzmy np. listę znajomych:

let friends = ["Michał", "Marta", "Mikolaj", "John", "Natalia", "Ania"];

Aby wyświetlić element listy odwołujemy się do listy i pozycji danego elementu.

UWAGA!

Kolejność elementów liczymy od 0. Tak więc:

console.log(friends[0]);
>>> Michał

console.log(friends[3]);
>>> John

W swoim pliku JS stwórz teraz tablicę o nazwie "group", która zawiera imiona wszystkich osób z grupą, z którą pracujesz na warsztacie. Następnie wypisz w konsoli imię pierwszej zapisanej osoby.

Podobnie jak stringi, długość tablicy możemy ustalić dzięki właściwości length

console.log(friends.length); 
>>> 6

Teraz wypisz w konsoli długość tablicy z imionami osób z Twojej grupy, a następnie wyloguj imię osoby, która jest zapisana jako ostatnia.

Do dodawania nowego elementu służy metoda push:

friends.push('Kasia');

console.log(friends);
>>> ["Michał", "Marta", "Mikolaj", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"]

Za jej pomocą dodajemy nowy element na końcu tablicy.

Dodaj do swojej tablicy "group" jeszcze jedno dowolne imię używając do tego metody push, a następnie wypisz je w konsoli.

Możemy również nadpisać istniejący element tablicy o określonej pozycji:

friends[2] = "Tomek";

console.log(friends);
>>> ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"]

Nadpisz ostatnio dodane do swojej tablicy imię innym. Raz jeszcze wypisz ostatnie imię w konsoli.

Różne tablice możemy dodać do siebie. Stwórz tablicę z imionami przyjaciół z pracy i drugą z imionami przyjaciół z imprez.

Aby stworzyć tablicę w której znajdą się imiona wszystkich Twoich przyjaciół użyjemy metody concat

let work_friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];
let party_friends = ["Asia", "Kamil", "Bartek", "Ola", "Weronika", "Czarek"];

let all_friends = work_friends.concat(party_friends);

console.log(all_friends);
>>> ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia", "Asia", "Kamil", "Bartek", "Ola", "Weronika", "Czarek"]

Sprawdź w konsoli, jak wygląda nowa tablica powstała za pomocą concat.

By "pobrać" kawałek tablicy używamy metody slice. Wymaga ona określenia od którego elementu chcemy ciąć i na którym chcemy skończyć

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];

let part = friends.slice(1, 4);
console.log(part);
>>> Marta, Tomek, John

Stwórz teraz jeszcze jedną tablicę, której elementami będą pierwsze i drugie imię z tablicy "group". Użyj do tego metody slice.

Do usuwania, lub zamieniania kawałka tablicy służy metoda splice

tablica.splice(od którego elementu, ile elementów usunąć, co tam wstawić w zmian)

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];

friends.splice(2,1);
console.log(friends);
>>> Michał, Marta, John, Natalia, Ania, Kasia,

Zaczynam od pozycji 2, usuwam jeden element, żadnego nie dodaję.

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];

friends.splice(2, 1, "Patrycja");
console.log(friends);
>>> Michał, Marta, Patrycja, John, Natalia, Ania, Kasia,

Zaczynam od elementu na 2 pozycji, usuwam jeden element, dodaje element "Patrycja".

Usuń teraz za pomocą splice pierwsze imię z tablicy "group" i w jego miejsce wstaw inne, dowolne imię.

UWAGA: friends.slice nie modyfikuje tablicy friends, zwraca tylko jej określone elementy. friends.splice modyfikuje tablicę friends. Jest to ważna różnica.

Wyszukiwanie elementu

do wyszukiwania pozycji elementu służy metoda indexOf. Zwraca ona indeks danego elementu lub -1 jeśli go nie znajdzie

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];

if (friends.indexOf('Marta') !== -1) {
    console.log('Marta znajduje się w tej tablicy!');
} else {
    console.log('Marty nie ma w tej tablicy');
}

Korzystając z indexOf() sprawdź jaką pozycję ma Twoje imię w tablicy "group".

Pętla po tablicy

Pętla to doskonały sposób przechodzenia (iterowania) po elementach tablicy. Wykorzystajmy ją do wypisania naszych znajomych. Aby wypisać jakiś element tablicy określamy jego indeks:

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];

console.log(friends[0]);
console.log(friends[1]);
console.log(friends[2]);
console.log(friends[3]);
....

Ale pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, będzie to mało optymalne. Po drugie, co jeśli nie wiem ile jest elementów na liście i jak długo mam powtarzać ten sam kod?

Spróbujmy więc pętli for:

inicjacja licznika - pierwsza pozycja na liście ma index 0, więc zaczynamy liczyć o 0, let i = 0;

koniec licznika - pętlę powtarzamy aż przejdzie po wszystkich elementach listy. Liczbę elementów określamy za pomocą właściwości length. Czyli powtarzamy pętlę, dopóki licznik jest mniejszy od liczby moich przyjaciół: i < friends.length

powiększanie/zmniejszanie licznika - po każdej pętli idziemy do kolejnej osoby czyli zwiększamy licznika o 1,i += 1;

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];
for (let i = 0; i < friends.length; i += 1) {
    console.log(friends[i]);
}

Przećwiczmy to jeszcze wracając do naszej wiadomości. Powiedzmy, że chcemy ją spersonalizować i wyświetlić, np.

"Cześć Michał! Miło nam Cię powitać na girls.js!"

Wystarczy do naszej wcześniejszej pętli dodać brakujący tekst powitania:

let friends = ["Michał", "Marta", "Tomek", "John", "Natalia", "Ania","Kasia"];
for(let i = 0; i < friends.length; i+=1) {
    console.log("Cześć " + friends[i] +"! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
}

Zadanie:

Używając pętli for spraw, aby w konsoli pojawił się napis witający na girls.js wszystkie osoby zapisane w Twojej tablicy "group". Tekst ma być następujący: "Cześć [tu imię osoby]! Miło nam Cię powitać na girls.js!".

Zadanie:

Wykorzystując pętlę znajdź wypisz wszystkie samogłoski ze zdania:

"Nad rzeczką opodal krzaczka, mieszkała kaczka-dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki."

Podpowiedź: string można traktować jak tablicę znaków ;)

results matching ""

    No results matching ""