JavaScript

JavaScript to skryptowy język programowania stworzony w latach 90-tych przez Brendana Eicha i firmę Netscape. Najczęściej stosuje się go na stronach internetowych gdzie służy do zapewnienia interakcji strony z użytkownikiem poprzez reagowanie na zdarzenia, walidację danych wprowadzanych w formularzach lub tworzenie efektów wizualnych. JavaScriptu można też używać po stronie serwera na platformie node. Jest to środowisko podobne do np. Ruby, ale oparte o JavaScript. Dzięki przeniesieniu JSa na serwery mamy podobieństwo do wersji stosowanej w przeglądarkach. Tak więc osoby piszące skrypty dla stron dość szybko mogą się odnaleźć w pisaniu skryptów dla serwerów.

results matching ""

    No results matching ""