Pętle

Załóżmy, że chcemy coś zrobić kilka razy, np. wysłać 5 takich samych wiadomości, albo nadać identyfikator 30 kolejnym książkom w naszym księgozbiorze. Robienie kilkukrotnie tej samej rzeczy jest mało optymalne. Dlatego możemy wykorzystać pętle. Żeby powtórzyć coś kilkukrotnie potrzebujemy licznika - by wiedzieć, w którym momencie jesteśmy i czy powinniśmy już skończyć, czy nadal powtarzać dany skrypt.

Załóżmy, że chcemy w konsoli napisać pięć razy wiadomość "Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!". Możemy to zrobić w ten sposób:

console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");

Trochę dużo pisania, prawda? Możemy ten kod uprościć!

Pętla for

Pętla for wygląda w następujące sposób:

for (start licznika; wyrażenie określające czy należy zakończyć pętlę czy jeszcze nie; zwiększanie/pomniejszanie licznika ) {
  kod który chcemy powtórzyć określoną liczbę razy
}

Przeróbmy nasz kod z wiadomością!

start licznika - zaczynamy od 0, czyli tworzymy zmienną (która istnieje tylko na potrzeby pętli),

let i = 0;

koniec pętli - powtarzamy działanie dopóki licznik nie osiągnie 5, czyli

i <= 5;

zwiększanie/pomniejszanie licznika - po każdym przejściu pętli nasz licznik zwiększa się o jeden, czyli

i += 1

Pętla będzie więc wyglądać w następujący sposób:

for (let i = 0; i <= 5; i += 1) { 
   console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!");
}

Licznik możemy też zmniejszać. Wiemy, że wiadomości ma być 5, więc możemy to również zapisać tak:

start licznika - zaczynamy od 5 czyli let i = 5;

koniec pętli - powtarzamy dopóki nie osiągniemy 0, czyli dopóki i jest większe od zera,i > 0;

zwiększanie/pomniejszanie licznika - każda pętla odlicza od pięciu w dół, czyli i -= 1;

for (let i = 5; i > 0; i -= 1) {
 console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!"); 
}

Spróbuj w swoim pliku JS zapisać powyższą pętlę. Spraw, by kod powtórzył się 10 razy.

Czas na nasze książki! Przypomnijmy - chcemy dodać identyfikator (id) kolejnym 30 książkom.

Możemy to zrobić tak:

console.log("id-1");
console.log("id-2");
console.log("id-3");
console.log("id-4");
console.log("id-5");
console.log("id-6");
....
console.log("id-30");

Ale taki kod zająłby bardzo wiele miejsca. Wykorzystajmy więc pętle! Zauważmy, że tym razem powtarzamy tę samą czynność, jednak string który chcemy wyświetlić, zmienia się. Zwiększa się dokładnie o 1. Podobnie zachowuje się nasz licznik!

Sprawdź co się wydarzy, gdy spróbujesz wyświetlić w konsoli wartość naszego licznika (to jest zmienna więc wystarczy wpisać jej nazwę).

for (let i = 0; i < 30; i += 1){
 console.log(i);
}

Konsola wyświetliła nam liczby od 0 do 29. W końcu zaczynamy liczyć od 0 i powtarzamy kod dopóki jest mniejsze od 30. Gdy osiąga 30 zatrzymujemy pętlę. Musimy więc lekko przerobić naszą pętlę. Nasze id zaczyna się od 1, a powtarzamy pętlę, dopóki elementy są mniejsze bądź równe 30.

for (let i = 1; i <= 30; i += 1) {
 console.log(i);
}

Super! Teraz dodajmy brakujący element id, czyli string "id-". Możemy do tego wykorzystać dodawanie. Kiedy dodajemy string do liczby JS zamienia całość na string!

for (let i = 1; i <= 30; i += 1) { 
   console.log("id-" + i);
}

Zadanie:

Wykorzystaj powyższą pętlę, by nadać id 50 książkom. Zapisz kod w swoim pliku JS.

Pętla while

Oprócz pętli for w języku JavaScript występuje pętla while, której struktura wygląda tak:

while (wyrażenie sprawdzające czy pętle należy wykonywać dalej) {
  kod który chcemy powtórzyć dopóki jest spełniany warunek w nawiasie
}

Pętla for jest wykonywana określoną ilość. Pętla while działa, dopóki wyrażenie w nawiasach jest prawdziwe.

Zauważ jednak, że w tej pętli nie ma licznika. Dlatego często dodaje się go ręcznie. Wracając do naszej wiadomości do 5 osób:

let counter = 0;
while(counter < 5) {
  console.log("Cześć! Miło nam Cię powitać na girls.js!"); 
  counter += 1;

}

Zmienną, która jest naszym licznikiem definiujemy poza pętlą. Przy każdej pętli zwiększamy licznik o 1.

Zadanie:

W swoim pliku JS napisz taką pętlę while, która 10 razy napisze w konsoli "JavaScript jest super!".

results matching ""

  No results matching ""