Narzędzia

By zacząć pisać kod w języku JavaScript nie potrzeba nam wiele. Na początek wystarczy nam przeglądarka internetowa i edytor tekstu. Później przyda nam się też node.js.

Przeglądarka

Możesz pracować z dowolną ulubioną przeglądarką, jednak na potrzeby tego kursu polecamy korzystanie z Google Chrome ze względu na dobrze rozwinięty debugger.

Edytor tekstu

Czyli narzędzie, w którym będziemy pisać kod. Możesz użyć nawet aplikacji notatnik (wbudowanej w Windows), jednak wygodniejszy będzie np. Brackets, Sublime Text lub Atom.

results matching ""

    No results matching ""