Funkcje

Czasami chcemy wykonywać podobne rzeczy dla różnych wartości. Np. chcemy pomalować całe mieszkanie i musimy policzyć powierzchnię ścian dla każdego pokoju. Mamy pokoje o różnych wymiarach, ale samo liczenie będzie wyglądać dokładnie tak samo:

Malujemy pokój o wymiarach 6m x 5m i wysokości 2,5 m.

Sumujemy szerokości ścian: 2*6 + 2*5 = 22

Wyliczamy powierzchnię ścian: 22 × 2,5 = 55

Wyliczamy powierzchnię sufitu: 6 × 5 = 30

Dodajemy powierzchnię ścian i sufitu: 55 + 30 = 85

I tak dla 7 różnych pomieszczeń w naszym domu. Ale możemy to skrócić. W końcu chodzi o to by zrobić coś takiego:

let x = jedna_sciana;
let y = druga_sciana;
let z = wysokosc;
let szerScian = 2*x + 2*y;
let powScian = szerScian * wysokosc;
let powSufitu = x * y;
let powmalowania = powScian + powSufitu;

Nasze zmienne elementy to x, y i z.

Do wykonywania takich czynności przyda nam się funkcja. Definicja funkcji wygląda następująco:

function nazwaFunkcji() {
  co ma się wydarzyć;
}

np.:
function powitanie() {
  console.log('Hello World!');
}

Teraz funkcję należy wywołać:

nazwaFunkcji();
powitanie();

Przy każdym wywołaniu funkcji zadziała ona tak samo.

Ale co z naszymi zmiennymi parametrami? Otóż w nawiasach przy nazwie funkcji określmy właśnie te parametry. Np.

function powitanie(name) {
  console.log('Hello ' + name);
}

Przy wywołaniu w miejscu parametru należy wstawić istniejące dane, np.

powitanie('Marta');
>>> Hello Marta
powitanie('Ania');
>>> Hello Ania

Wróćmy do liczenia powierzchni: nasze zmienne parametry to szerokość jednej ściany, drugiej ściany i wysokość, czyli:

function powierzchniaMalowania(sciana1, sciana2, wysokosc) {
  ....
}

Teraz wnętrze naszej funkcji:

function powierzchniaMalowania(sciana1, sciana2, wysokosc) {
  var x = sciana1;
  var y = sciana2;
  var z = wysokosc;
  var szerScian = 2*x + 2*y;
  var powScian = szerScian * wysokosc;  
  var powSufitu = x * y;
  var powMalowania = powScian + powSufitu;

  console.log(powMalowania)
}

I jej wywołanie:

powierzchniaMalowania(6, 5, 2.5);
powierzchniaMalowania(3, 4, 2.5);

Zadanie:

W swoim pliku JS napisz funkcję o nazwie helloGirlsJS, która po wywołaniu wyświetli następujący napis: "Cześć, [tu poda imię osoby podanej w wywołaniu]! Witaj na girls.js!".

results matching ""

  No results matching ""