Jesteś obiektem

... bo wszystko jest obiektem ;) To kolejny typ danych. Wygląda następująco:

let zmienna = {
  klucz: wartosc,
  klucz2: wartosc2,
  klucz3: wartosc3
}

Jak widzisz, przypomina tablicę. Z tym że w tablicy bardzo duże znaczenie ma kolejność elementów które się w niej znajdują. W przypadku obiektów kluczowe są... klucze ;)

Gdyby przedstawić jakąś osobę jako obiekt, moglibyśmy to zrobić w następujący sposób:

let person = {
  name: 'Natalia',
  age: 27,
  hobby: ['swimming', 'cycling', 'fantasy books']
}

By odwołać się do jakiegoś elementu obiektu trzeba odwołać się do jego klucza, np.:

person.hobby;

Do istniejącego obiektu możemy dodawać nowe elementy:

person.city = 'Poznań';
console.log(person);

Możemy je także usuwać:

delete person.hobby;

Czasami w obiekcie może być inny obiekt:

 let person = {  
  name: 'Natalia',
  age: 27,
  hobby: ['swimming', 'cycling', 'fantasy books'],
  city: 'Poznan',
  family: {
    mom: 'Anna',
    dad: 'Paweł',
    sister: 'Karolina'
  }
}

Jak wyświetlić imię siostry?

person.family.sister;

results matching ""

  No results matching ""