GIT

GIT to narzędzie do kontrolowania zmian w projekcie. Tworzy on historię i umożliwia sprawną współpracę między wieloma programistami. By korzystać z GITa warto poznań kilka pojęć:

terminal - aplikacja tekstowa służąca do przeglądania, obsługi i operowania plikami na Twoim komputerze. Jak go uruchomić?

Windows: Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Wiersz poleceń

Mac OS: Aplikacje → Narzędzia → Terminal

Linux: Aplikacje → Akcesoria → Terminal

repozytorium - miejsce, gdzie znajduje się nasza aplikacja. To historię tego folderu obserwuje GIT. Na komputerze można mieć kilka takich folderów.

commit - paczka zmian, która jest częścią historii danego repozytorium. W trakcie pracy nad projektem tworzysz kolejne commity i zarządzasz nimi

branch - gałąź Twojego projektu. Programiści pracują na osobnych branchach, np. nad różnymi funkcjonalnościami strony, po czym łączą je w jedną całość.

Instalacja GITa:

https://git-scm.com/downloads

Podstawowe komendy:

 • git init - inicjalizuje repozytorium GIT w danym katalogu

 • git add nazwa_pliku - dodaje zmiany we wskazanym pliku do commita

 • git commit -m "treść_commita" - dodaje opis do commita

 • git add origin adres_repozytorium, np. https://github.com/username/moje-repozytorium.git - ustawia konkretny adres zdalnego repozytorium jako główne repozytorium

 • git push origin master - wysłanie zmian do branacha zdalnego

 • git checkout nazwa_brancha - zmienia aktywny branch na wybrany przez użytkownika

 • git pull - pobranie zmian ze zdalnego repozytorium

Zadanie:

 1. Zainstaluj na swoim komputerze GITa zgodnie z instrukcją na stronie: https://git-scm.com/book/pl/v1/Pierwsze-kroki-Instalacja-Git.
 2. Załóż konto na github.com.
 3. Na GitHubie stwórz nowe repozytorium.
 4. W katalogu ze stroną "A jednak się kręci" zainicjuj repozytorium GITa.
 5. Wyślij pliki z tego folderu do zdalnego repozytorium na GitHubie.

GitHub Pages

GitHub oferuje także hosting Twoich stron.

Zadanie:

 1. Stwórz na GitHub nową organizację.
 2. Na podstawie instrukcji zamieszczonej na stronie: https://pages.github.com/ zamieść stronę "Wyprawy Kosmiczne" na GitHub Pages.
 3. Wyświetl nową stronę w przeglądarce.

results matching ""

  No results matching ""